Spedycja morska i śródlądowa

Dążąc do zaoferowania naszym klientom najbardziej pełnej i korzystnej oferty usługowej oferujemy spedycję morską, spedycję portową i śródlądową.

Nasi klienci uwzględniając transport wodny w swoich planach biznesowych, czerpią korzyści pod względem ekonomicznym (niższe koszty transportu w przypadku wysyłki dużych partii towaru, daleki zasięg) i ekologicznym (mniejsze zanieczyszczenie środowiska niż w przypadku transportu drogowego,mniejsze zużycie energii).

W transporcie śródlądowym przewóz w Polsce realizujemy na najważniejszych rzekach płynących w naszym kraju (Odrze, Wiśle, Warcie i Noteci).

W Europie wykorzystujemy całą dostępną w żegludze śródlądowej sieć rzek i kanałów. Plan transportu obejmuje ustalenie: dogodnego portu dla załadunku, technologii przeładunku (dźwigi, suwnica) oraz wykonalność transportu rzecznego z uwzględnieniem poziomu wody, śluz, prześwitu pod mostami.

W transporcie morskim korzystamy z szeroko rozwiniętej sieci portów zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Zapewniamy kompleksową obsługę w każdej z wyżej wymienionych gałęzi transportu, od formalności związanych z odprawą towaru, przez jego przetransportowanie do/z portu, po monitorowanie stanu przewozu Twojej przesyłki aż do jej dotarcia do określonego przez Ciebie celu.

Nasza wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza zorganizuje dla Ciebie transport wszelkich ładunków, zarówno w imporcie, eksporcie jak i transporcie międzynarodowym o zasięgu ogólnoświatowym. Kontener, ładunek ponadgabarytowy?

Pomożemy Ci w sprawnym dotarciu Twojej przesyłki do celu. Zapewniamy kompleksową obsługę celną ,zorganizujemy za/rozładunek ze statku i w razie potrzeby służymy doradztwem spedycyjnym.

Polegając na nas, możesz być pewnym końcowego sukcesu.

Spedycja morska i śródlądowa

skontaktuj się z nami