Polityka prywatności

 

 

Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SAD-SPED  Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kwiatowa 1 D 71-045 Szczecin (dalej: Administrator). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w tym w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów przez niego realizowanych, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i organizacyjnego dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b., f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani / Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie Podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, oraz podmiotom, którym dane będą ujawnione na podstawie Pani / Pana zgody. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń podatkowych, a po tym czasie zostaną usunięte w ciągu 180 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. W odniesieniu do danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Pani / Pana zgody ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani / Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Wszelkie uwagi i korespondencję w sprawie ochrony danych osobowych proszę kierować na adres transport@sadsped.pl